27. 05. 2024.

Info dani o izvorima financiranja za poduzetnike

Hrvatska gospodarska komora održala je u svibnju dvije informativne radionice o izvorima financiranja za poduzetnike, na kojima su predstavljene i usluge koje EDIH CROBOHUB++ nudi MSP-ovima i javnim institucijama.

U Županijskoj komori Karlovac održan je 16. svibnja 2024. Info dan o izvorima financiranja za poduzetnike. Sudionici su dobili korisne informacije o aktualnim natječajima za poduzetnike i o natječajima za koje se očekuje da će uskoro biti objavljeni, kako bi na vrijeme planirali i pripremili svoje projekte. Predstavljeni su im aktualni poticaji Karlovačke županije, programi podrške za financiranje poslovanja putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao i mogućnosti besplatnih usluga za poduzetnike u okviru EDIH CROBOHUB++, koje je predstavila Jelena Starčević, voditeljica Odjela za podršku poduzećima u području EU fondova, HGK..

HGK – Županijska komora Požega u suradnji s Centrom za inovacije i EU projekte HGK te tvrtkom Tempo savjetovanje na informativnoj radionici pod nazivom ”Financiranje putem EU fondova te procesi prijave i provedbe projekta”, održanoj 22. svibnja 2024. predstavili su polaznicima mogućnosti financiranja tvrtki putem EU fondova. Direktorica Centra za inovacije i EU projekte Danijela Ćenan, predstavila je koju potporu i usluge u području EU fondova i financiranja poduzetnicima pruža Hrvatska gospodarska komora. Uz različite oblike usluga savjetovanja, organiziranja edukacija i radionica na temu EU fondova, članice HGK se mogu informirati i putem komunikacijske platforme Digitalna komora čiji modul e-financiranje sadrži niz korisnih alata, od pretraživanje izvora financiranja do izrade poslovnog plana i provjere isplativosti investicije.  Predstavila je također plan objave natječaja za 2024. godinu iz  Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP) i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

S obzirom da je HGK jedan od partnera na projektu EDIH CROBOHUB++, poduzetnicima je prikazano kako i kroz taj javni poziv koristiti uglavnom besplatne usluge za unaprjeđenje svojeg poslovanja