Javni poziv – prijavite se za usluge digitalizacije svojeg poslovanja!

Želite li podići razinu svoje digitalne zrelosti, konkurentnosti i učinkovitosti, javite nam se!

Tko smo?

CROBOHUB++ je one stop shop osnovan s ciljem podrške poduzetnicima različitih profila i povećanja razine digitalne zrelosti poduzeća. Članovi konzorcija kreirali su usluge strukturirane u četiri kategorije koje će krajnjim korisnicima (poduzećima i javnom sektoru) biti besplatne za korištenje kako bi se potaknulo unaprjeđenje poslovnih i proizvodnih procesa.

Članovi konzorcija CROBOHUB++:

 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (UNIZG-FER), Hrvatska (koordinator)
 • Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT), Hrvatska
 • Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska
 • Visoko učilište Algebra (ALGEBRA), Hrvatska
 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (SRCE), Hrvatska
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Hrvatska
 • InfoDom d.o.o. (InfoDom), Hrvatska

Ciljani sektori korisnika za koje je CROBOHUB++ posebno prilagodio svoje usluge su:

Koje vrste usluga EDIH CROBOHUB++ nudi korisnicima?

 Korisnici mogu dobiti sljedeće vrste usluga EDIH-a CROBOHUB++:

Testiranje prije ulaganja

podrška provedbi aktivnosti testiranja i eksperimentiranja s digitalnim proizvodima i uslugama koje se planiraju razvijati prije početka ulaganja

Razvoj vještina i osposobljavanje

edukacije, treninzi i osposobljavanje u digitalnim vještinama, razvoju poslovanja, optimiranju poslovnih procesa i sl.

Podrška za pristup financijskim sredstvima

savjetodavne usluga u pronalaženju izvora financiranja

Umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava

poticanje inovacijskih i savjetodavnih aktivnosti te razmjene znanja članova konzorcija s korisnicima usluga

Usluge CROBOHUB++ usklađene su s Uredbom 2021/694 i Programom Digitalna Europa 2021. – 2027. 

Detaljni opis svih usluga prema navedenim kategorijama, zajedno s informacijama o pružatelju usluge, uvjetima davanja usluge, načinu financiranja, prihvatljivoj kategoriji korisnika za svaku uslugu i sl. navedeni su u Katalogu i cjeniku usluga CROBOHUB++, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Tko se može prijaviti?

 

Prihvatljivi korisnici usluga EDIH CROBOHUB++ su:

*Pod MSP-ovima smatra se svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost, bez obzira na pravni status i način na koji se financira, što uključuje i obrt, OPG i sl.

Kako se prijaviti?

Javni poziv za pružanje usluga EDIH-a CROBOHUB++ otvoren je od 01.04.2024. do 31.12.2025., ili do iskorištenja sredstava. 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na sljedeći način: 

   • ispunjeni obrasci u elektroničkom obliku šalju se elektroničkom poštom na adresu prijava.crobohub@fer.hr   
   • potpisani obrasci šalju se poštom ili osobno dostavljaju na adresu koordinatora konzorcija CROBOHUB++: 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb (uz napomenu: „Za EDIH CROBOHUB++“) 

Prije ispunjavanja i slanja prijave našim budućim korisnicima savjetujemo da nas kontaktiraju ispunjavanjem obrasca Iskaza interesa ili putem elektroničke pošte na info.crobohub@fer.hr, kako bismo vam pomogli u odabiru usluga i olakšali proces prijave. Prijava svakog korisnika bit će evaluirana i korisnik će biti obaviješten o rezultatu evaluacije i daljnjim koracima. 

Kako se financira korištenje usluga CROBOHUB++?

Usluge CROBOHUB++ su besplatne za krajnje korisnike*.

Trošak financiranja svih usluga osiguran je sredstvima programa Digitalna Europa 2021 –2027 (50%) i Ministarstva gospodarstva temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (50%)** projektom Jačanje hrvatske industrije i društva – Europski digitalni inovacijski centar (EDIH CROBOHUB++).

*Poduzeća srednje tržišne kapitalizacije participiraju u dijelu troškova isporučene usluge, za prihvatljive kategorije usluga namijenjenih ovom tipu korisnika.

**Sredstva Ministarstva gospodarstva temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost smatraju se državnom potporom.


CROBOHUB++ objavljivat će redovito na svojim mrežnim stranicama novosti i dodatne informacije o uslugama i načinu njihovog korištenja.

Na temelju Ugovora između Europske komisije i koordinatora EDIH-a Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (GRANT AGREEMENT Project 101083599 — CROBOHUBplusplus, DIGITAL-2021-EDIH-01) na snazi od 31. listopada 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja i koordinatora EDIH-a Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara – podrška za digitalne centre za inovacije C1.1.2. R4-I1, KLASA: 402-07/22-01/01, URBROJ: 517-03-03-01-01-23-2, od 30. ožujka 2023. godine), Izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara – podrška za digitalne centre za inovacije C1.1.2. R4-I1, KLASA: 402-07/22-01/01, URBROJ: 517-03-3-1-2-24-3, od 1. travnja 2024. godine i Programa dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima, KLASA: 402-07/22-01/08, URBROJ: 517-03-3-1-24-14 (u daljnjem tekstu: Program potpora), kojeg je donio Ministar gospodarstva i održivog razvoja dana 26. veljače 2024. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr, ravnatelj koordinatora dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA CROBOHUB++ 

 1. Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju:
 1. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi),
 2. Mala i velika poduzeća srednje tržišne kapitalizacije,
 3. Javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

Definicije subjekata navedenih pod točkama 1-3 nalaze se u Prilogu 2 ovog Javnog poziva.  

 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv otvoren je od 1. travnja 2024. do 31. prosinca 2025. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 1. Vrijednost bespovratnih sredstava

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru Javnog poziva iznose 2.856.206,62 eura.  

Europska komisija osigurala je 50 % bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta u okviru programa Digitalna Europa 2021. - 2027. (DIGITAL), dok je preostalih 50 % osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

 1. Vrste usluga EDIH-a

Polazeći od odredbi Uredbe 2021/694 i Programa Digitalna Europa 2021.-2027., Europski digitalni inovacijski centri (u daljnjem tekstu: EDIH-ovi) pružaju usluge usmjerene na podršku javnom i privatnom sektoru u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva i poticanja inovacija, a odnose se na sljedeće: 

 1. Testiranje prije ulaganja– podrška korisniku u provedbi aktivnosti testiranja i eksperimentiranja s digitalnim proizvodima i uslugama koje se planiraju razvijati prije početka ulaganja,
 2. Razvoj vještina i osposobljavanje– organiziranje treninga i/ili osposobljavanje korisnika  putem tzv. boot-camps, provedba kratkoročnih programa osposobljavanja i usavršavanja u naprednim digitalnim vještinama,
 3. Podrška za pristup financijskim sredstvima– pružanje savjetodavnih usluga korisnicima u nalaženju izvora financiranja, poput pristupa financijskim institucijama i investitorima, programu InvestEU i drugim financijskim mehanizmima i instrumentima,
 4. Umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava– poticanje inovacijskih i savjetodavnih aktivnosti te razmjene znanja članova CROBOHUB++ i korisnika Usluge.

Usluge su detaljno opisane u Katalogu i cjeniku usluga CROBOHUB++, koji je Prilog 3 ovog Javnog poziva. 

Mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) za korištenje usluga CROBOHUB++ iz točke 1) testiranje prije ulaganja se dodjeljuju: 

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014 s pripadajućim izmjenama,
 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014 s pripadajućim izmjenama.

Ovoj kategoriji korisnika za usluge iz točaka 2) razvoj vještina i osposobljavanje, 3) podrška pristupu financijskim sredstvima i 4) umrežavanje i jačanje inovacijskog ekosustava dodjeljuju se: 

 • potpore za inovacije za MSP-ove iz članka 28. Uredbe 651/2014 s pripadajućim izmjenama.

Malim i velikim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za korištenje usluga CROBOHUB++ iz točke 1) testiranje prije ulaganja dodjeljuju se: 

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja iz članka 25. Uredbe 651/2014 s pripadajućim izmjenama.

Na javna tijela i subjekte koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost, ne primjenjuju se pravila o državnim potporama, odnosno Program potpora.

 1. Iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije

Sukladno članku 12. Programa potpora, najviši iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije tijekom trogodišnjeg razdoblja, koje započinje na dan dodjele potpore za inovacije, za MSP-ove (članak 28. Uredbe 651/2014 s pripadajućim izmjenama) iznosi 220.000,00 EUR.

 1. Katalog i cjenik usluga CROBOHUB++

Katalog i cjenik usluga CROBOHUB++ u kojem su navedeni opisi usluga, pružatelji usluge, tržišne cijene usluga i informacije o korištenju državnih potpora za pojedine kategorije usluga nalazi se u Prilogu 3 ovog Javnog poziva. 

 1. Vrijednost dodijeljene državne potpore

U odnosu na cijene usluga utvrđene Katalogom i cjenikom usluga CROBOHUB++, korisnik usluge koristi besplatno, a potpora se obračunava najviše do 50% iznosa tržišne vrijednosti cjenikom utvrđene usluge i predstavlja državnu potporu. 

Samo razlika između tržišne cijene/naknade i umanjene naknade za usluge koje se pružaju MSP-ovima i malim poduzetnicima srednje tržišne kapitalizacije predstavlja državnu potporu. 

 1. Pružatelji usluga CROBOHUB++

Pružatelji usluga navedenih u točki 4 ovog Javnog poziva su sljedeći članovi konzorcija CROBOHUB++: 

1) Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (UNIZG-FER), Hrvatska 

2) Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT), Hrvatska 

3) Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska  

4) Visoko učilište Algebra (ALGEBRA), Hrvatska 

5) Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE), Hrvatska 

6) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Hrvatska 

7) InfoDom d.o.o. (InfoDom), Hrvatska 

 1. U slučaju pružanja usluga CROBOHUB++ krajnjim korisnicima koji su poduzetnici u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, radi se o dodjeli državne potpore sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima (Program je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Internacionalizacija/Dokumenti/Program%20dodjele%20državnih%20potpora%20EDIH%20veljača%202024..pdf

 1. Davatelj državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 2. Uvjeti i način dodjele i korištenja državnih potpora detaljno su uređeni Uputama za postupanje i načinu korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara, koje su u Prilogu 2 ovom Javnom pozivu.
 3. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore i ostali obrasci koje je svaki poduzetnik, koji iskaže interes za korištenje usluga člana CROBOHUB++  na temelju Javnog poziva,dužan ispuniti i dostaviti prilikom prijave na poziv (Obrazac 1 i Obrazac 2), nalaze se u ovom pozivu (pod Obrasci).
 4. Podnositelj zahtjeva usluga iz Javnog poziva CROBOHUB++, koji nije poduzetnik u smislu pravila o državnim potporama te se na istoga ne odnose obveze podnošenja zahtjeva za potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, ispunjava samo Obrazac 4 koji se nalazi u ovom pozivu (pod Obrasci).
 5. Uvjeti korištenja usluga EDIH-a CROBOHUB++ navedeni su u Prilogu 4.
 6. Prijave na ovaj Javni poziv dostavljaju se na sljedeći način:
 • ispunjeni obrasci u elektroničkom obliku šalju se elektroničkom poštom na adresu prijava.crobohub@fer.hr  
 • potpisani obrasci šalju se poštom ili osobno dostavljaju na adresu koordinatora konzorcija CROBOHUB++:

  Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb (uz napomenu: „Za EDIH CROBOHUB++“)

Potpisani Javni poziv za korištenje usluga CROBOHUB++

PRILOZI I OBRASCI  

Prilozi 

Prilog 1 Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima  

Prilog 2 Upute za postupanje i način korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara

Prilog 3 Katalog i cjenik usluga CROBOHUB++

Prilog 4 Uvjeti korištenja usluga EDIH-a CROBOHUB++

Obrasci  

Obrazac 1  Zahtjev za dodjelu državne potpore 

Obrazac 2  Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu 

Obrazac 3  Izjava o nepromijenjenim okolnostima   

Obrazac 4  Izjava o obavljanju negospodarske djelatnosti