15. 03. 2024.

CROBOHUB++ predstavljen na Info danu o poticajima za poduzetništvo

U srijedu, 13. ožujka u HGK Županijskoj komori Koprivnica održan je Info dan o poticajima za poduzetništvo. Na info danu poduzetnici su se mogli informirati o aktualnim natječajima za poduzetnike te natječajima za koje se očekuje da će biti objavljeni do kraja ove godine. Organizatori Info dana su HGK Županijska komora Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije.

Na info danu pouzetnicima je predstavljeno koje potpore male vrijednosti za privatni sektor – potpore Koprivničko-križevačke županije za poduzetnike i za poljoprivrednike su im na raspolaganju. Plan objave natječaja za 2024. godinu za PKK i ITP predstavila je Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte Hrvatske gospodarske komore. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije predstavila je Javni poziv za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije. Također su predstavljene i mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za 2024., financijska potpora HBOR-a poduzetnicima i potpore HAMAG – BICRO-a: Prilike za poduzetnike u 2024.

EDIH CROBOHUB ++ i njegove usluge koje su na raspolaganju poduzećima koja žele unaprijediti svoje poslovanje pomoću digitalne transformacije, predstavila je Jelena Starčević, voditeljica Odjela za podršku poduzećima u području EU fondova Hrvatske gospodarske komore.