Što je Program Digitalna Europa (DIGITAL)?

DIGITAL je inovativni EU program koji stavlja digitalnu tehnologiju u središte naših života, poslovanja i javnih usluga. Osmišljen je kako bi oblikovao digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva, pridonoseći gospodarskom oporavku i podržavajući mala i srednja poduzeća.

Glavni cilj

Digital ima za cilj učiniti Europu zelenijom i digitalnijom, ojačati europsku konkurentnost na međunarodnom tržištu te osigurati da svi Europljani imaju vještine i infrastrukturu potrebnu kako bi mogli u privatnom i poslovnom životu odgovoriti na ključne digitalne izazove.

Pet ključnih područja

Što je Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)?

NPOO je osnovni dokument za iskorištavanje europskih sredstava namijenjenih Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, osmišljenog za oporavak gospodarstva i borbu protiv posljedica pandemije koronavirusa. Temelji se na nacionalnim strateškim dokumentima, naglašavajući modernizaciju gospodarstva i društva putem inovacija i novih tehnologija.

Glavni cilj

NPOO ima za cilj ubrzanje gospodarskog rasta diljem Hrvatske. Temelji se na načelu poboljšanja života pojedinca i zajednice, što ga čini ključnim instrumentom za postizanje održivog razvoja Hrvatske.

Šest ključnih komponenti i inicijativa

Što su Europski digitalni inovacijski centri (EDIH-ovi)?

EDIH-ovi su novi mehanizmi za provedbu programa DIGITAL, tj. ključne točke za poduzeća i javni sektor u njihovoj digitalnoj transformaciji kako bi postali konkurentniji, efikasniji i uspješniji.

Glavni cilj

EDIH-ovi imaju za cilj digitalno transformirati europski industrijski ekosustav pružanjem usluga u području inovacija i digitalizacije, s posebnim naglaskom na napredne tehnologije.

Četiri ključne kategorije usluge

EDIH-ovi podržavaju poduzeća u unapređenju njihovih poslovnih i proizvodnih procesa, koristeći digitalne tehnologije na četiri načina:

Pružanjem tehničkog stručnog znanja i mogućnosti testiranja prije ulaganja
Inovacijskim uslugama poput financiranja savjetovanja, osposobljavanja i razvoja ključnih digitalnih vještina
Podrškom pristupu financijskim sredstvima
Umrežavanjem i razvojem inovacijskog sustava

EDIH CROBOHUB++ je dio mreže europskih digitalnih centara za inovacije koju čini više od 150 centara diljem Europe, od čega su u Hrvatskoj uspostavljena samo četiri takva centra (EDIH Adria, EDIH AI4Health.Cro, AI & GAMING (JURK) EDIH).